Triadica Park

Печат Skype Запитване

  • София кв. Стрелбище
  • Офиси 7
  • Апартаменти 14
  • Магазини 5

Многофункционална сграда за обществено обслужване "Триадица Парк" се намира в гр.София на адрес ул."Котленски проход" № 20 в район Триадица,Столична Община.Разполага се върху Урегулиран поземлен имот II-808,общ. от квартал 75а,местност Красно Село-Стрелбище,урб.бл.32 на обща площ от 1 057 кв.м.

Проектното решение включва ситуирането на сградата, с едно подземно, пет надземни и две подпокривни нива. Според визата за проучване и проектиране, застрояването е високоетажно с указани разстояния до регулационните граници.

Застрояването в имота е разположено,съгласно указанията посочени в Устройствения план на района.Достъпът на сградата се осъществява от югозапад през прилежащата улица "Котленски проход".От нея в югоизточната част е предвиден проход в който е предвиден входа на жилищната част както и подхода за излизане от надземния паркинг.В северозападната част на терена е предвиден подхода към надземния паркинг както и рампата, водеща до подземният паркинг.

В сградата се предвиждат да бъдат изградени 11 апартамента, 1 ателие, 2 мезонета, кафе-бар, магазин, 7 офиса, 2 офиса,обслужващи Общинската администрация на Столична община-Район Триадица,както и комуникационни площи.Паркирането на автомобили е осигурено в подземен гараж и надземен паркинг с въжможност за паркиране на общо 38 леки автомобила.

Структурно сградата е развита в две отделни секции-жилищна и административна.Всяка от секциите разполага със собствен вход,стълбищна клетка и асансьор.В жилищната част контролът за достъп е организиран посредством портиерското помещение,разположено на 1-ви етаж.За нуждите на офис-административната част е организирана рецепция за посетители,също разположена във фоайето на 1-ви етаж на сградата.

Разпределението на площите на жилищната секция от функционална гледна точка е решено по следния начин:

На всеки от типовите етажи 2,3,4,5, са развити по 3 апартамента.Два от тях - с по два спални,дневна с кухненски бокс и два санитарни възела и две тераси и един апартамент с една спалня,дневна с кухненски бокс,санитарен възел и тераса.На етажи 6 и 7 са развити два луксозни мезонета с по три спални,дневна с кухненски бокс,два санитарни възела и големи тераси.Мезонетите са много светли,функционални и с чудесна южна панорама към Витоша.

Разпределението на площите на офис-секцията е решено по следния начин:

На етажи 2 и 3 се разполагат двете офис-администрации,предвидени за ползване от Столична община-район "Триадица".Те съдържат по пет работни кабинета,малка приемна и три санитарни възела на съответния етаж.

На типови етажи 4 и 5 са развити по два офиса-съответно по 114 кв.м. и 149 кв.м.,като всеки от тях се състои от приемна,две работни помещения,кухненски бокс и санитарен възел.

Двата офиса на етаж 6 са аналогични във функционален план с офисите на етажи 4 и 5,с разлика единствено в типа остъкляване,обусловено от частичното скосяване на конструкцията на последните два етажа на сградата.Всеки от офисите на този етаж имат и панорамни тераси по 15-18 кв.м.

На етаж 6 в офис секцията е развит само един офис,който разполага отново с две работни помещения и приемна с кухненски бокс и санитарен възел.Офиса разполага с две панорамни тераси на площ от 81 кв.м. и предлага фантастична гледка във свсички посоки.

На нивото на терена (1-ви етаж-кота -0.60) се разполагат и търговските площи в сградата, а именно магазин с прилежащо към него складово помещение и кафе-бар.Кафе-бара се състои от две зали за консумация с бар-съответно на 1-ви етаж и сутерен (кота - 3.18),склад,помещение за подготовка,както и спомагателни помещения за персонала и сервизни възли.

Залата за консумация на 1-ви етаж е с капацитет 28 посетители,а тази на ниво сутерен е с капацитет 34 посетители.

На нивото на сутерена са разположени 14 мазета,предвидени за нуждите на собствениците на жилищната секция,а така също и абонатната станция на сградата,помещение за дизелов агрегат,помещение за коломаслоуловител и санитарен възел.

С цел осигуряване на комфорта на живущите и ползвателите в сградата има изградена директна връзка на подземните гаражи съответно със стълбищните клетки и асансьорите на жилищната и административната секция на зданието.

Съгласно архитектурното решение сградата е проектирана на осем конструктивни етажа- седем надземни и един подземен.Конструкцията на сградата е решена като монолитна стоманобетонна.Вертикалните товари чрез подовите плочи се предават на система от колони,греди и диафрагми.Хоризонталните усилия се поемат от развита система стоманобетонни диафрагми и в двете посоки.

В основите на сградата е предвидено изпълнение на хидроизолация от вътрешната страна с цел игнориране на подпочвена влага.

Фасадните и преградни стени на проекта са изпълнени от керамични тухли с дебелина съответно 25 см. и 12 см,съгласно БДС 9338-78.

Съгласно проекта за енергйна ефективност е предвидено изпълнение на топлоизолация на сградата както следва:

- външни стени -топлоизолация с дебелина 8 см.

- еркери и проход - топлоизолация с дебелина 10 см.

- покривна конструкция - топлоизолация с дебелина 10 см.

Фасадата на сградата следва да бъде изпълнена от минерална мазилка.С окачена фасада са изпълнени основния корпус на административната секция,а така също и декоративните елементи в жълт цвят в жилищната част на сградата.

В главната южна фасада са използвани елементи от Еталбонд в тъмен цвят,които освен от декоративна гледна точка изпъляват и функцията да крият външните тела на индивидуалните климатици,осигурявайки хармонична визия на най-видимата част на проекта.

Покрива на сградата следва да бъде изпълнен с битумни керемиди с положени под тях топлоизолационни и хидроизолационни елементи съгласно проекта.

Дограмата е алуминиева в тъмносив цвят и е изработена съгласно приложена спецификация.

Парапетите на северозападната фасада са изпълнени по детайл от метал и стъкло с декоративна ръкохватка от неръждаема стомана,докато по югоизточната фасада са монолитни с ръкохватка от неръждаема стомана.

Захранването с вода на сградата се осъществява от уличен водопровод DN 80 стомана с Hсв.= 50м.Сградната водопроводна инсталация ще бъде изпълнена от полипропиленови тръби РН16 за студената вода и РН20 за топлата вода.Битовата канализационна система на сградата е обединена с дъждовната и ще бъде изпълнена от PVC тръби.Заустването на отпадъчните води ще бъде осъществено в уличната смесена канализация,където ще бъде извършено и отводняването на паркингите на коти - 0.30 и - 3.20.

Захранването на обекта с електроенергия и измерването на консумацията на електроенергия ще се изпълни съгласно окончателен договор с "ЧЕЗ Разпределение България"АД.Използвани са две електромерни табла,монтирани в самостоятелни помещения с независим достъп от общите части на сградата.Като втори независим източник ще се ползва дизелов агрегат,монтиран в специално обособено помещение на нивото на подземния паркинг.

За търговските помещения са предвидени осветителна,силова,и заземителна инсталация.Електроинсталациите ще бъдат изпълнени с три- и петпроводна връзка.

В проекта за жилищната част са предвидени осветителна,силова,заземителна,мълниеотводна,LAN,антенна и звънчево-домофонна инсталации.Електроинсталациите ще се изпълнят скрито трижилно с проводник под мазилка както следва:

- за осветление 3 х 1,5 мм

- за контакти 3 х 2,5 мм

- за печки 3 х 4 мм

В апартаментните табла са предвидени дефектно-токови защити.До входната врата ще се монтира звънчево домофонно табло с електрическа брава на входната врата.В апартаментите са предвидени домофонни уредби и звънци.

Осветителната инсталация в офисната секция ще се изпълни в окачен таван с осветителни тела за вграждане.Предвидено е дежурно и евакуационно осветление.Силовата инсталация обхваща захранването на компютърни работни места и контакти с общо предназначение.Електроинсталацията следва да бъде изпълнена с инсталационни канали.Всички контакти са захранени трижилно.

Електроинсталацията в подземния паркинг ще се изпълни открито с кабели СВТ,положени съответно на заземени кабелни скари,противовлажни скоби и PVC тръби съгласно стандарта.Предвидени са осветителни тела с плафон,евакуационно осветление и възможност за монтиране на датчици за движение.

За заземяване на ел.инсталациите и ел.съоръженията в сградата е предвиден фундаментен заземител.

За защита на обекта от пряко попадение е проектирана мълниезащитна инсталация с 5 броя мълниеприемни елемента,както и съответните съединители по стандарт,свързани с фундаментния заземител.

За отоплението на сградата е разработена централна отоплителна инсталация,захранена от ТЕЦ.Топлоносителят се подава от абонатна станция,разположена на ниво сутерен в жилищната секция на сградата.От тук се обезпечава и битово-горещото водоснабдяване на сградата.

В проекта е предвидено изграждане на общообменна вентилация за територията на кафе-бара.За подземния паркинг е проектирана смукателна вентилация.За всички санитарни възли без естествена вентилация също е предвидена смукателна вентилация.

Проектът за Пожарна безопасност на сградата включва системи за пасивна и активна пожарна безопасност,евакуационно осветление,димо и топлоотвеждане и система за пожароизвестяване.

Климатизацията на жилищната и административна секции на обекта са решени чрез инсталиране на индивидуални климатици за всеки един от обособените обекти в сградата/апартаменти,офиси,търговски помещения/.

В проекта по част паркоустройство и благоустройство на обекта е предвидено озеленяване в размер на 40%.Проекта предвижда запазването на всички съществуващи растителни видове,които на попадат в зоната за строителство.Проекта третира всички свободни пространства за озеленяване.В дворното място е проектирана висока растителност ,разположена в кашпи.В геометричен стил са обособени зелени площи като цветарници с височина на почвения субстрат 63см.По оградата на вътрешния двор е предвидена пълзяща растителност.В конструкцията ограждаща подхода за подземния паркинг също са организирани цветарници.Терасите на етаж 7 са предвидени за озеленяване чрез цветарници и кашпи.Подбраните растителни видове ще дават целогодишен ефект в дворното пространство.

Изпълнението на проекта и доброто поддържане на растителността и зелените площи ще допринесе значително за подобряване на екологичната санитарно-хигиенната обстановка в района.

Застроена площ:

418,5кв.м.

Разгъната застроена площ:

3135,5кв.м.

Разгъната застроена площ със сутерен:

4115кв.м.

Кота корниз:

+16,45 м.

Плътност:

40%

Кинт:

3

Жилищна част:

1368,39 кв.м.(40%)

Обществена част:

2079,2кв.м.(60%)

Брой апартаменти:

13

Брой ателиета:

1

Брой офиси:

9

Брой магазини:

1

Кафе-бар:

1

Подземен паркинг:

23 паркоместа

Надземен паркинг:

15 паркоместа

Етап 1

30.03.2011
Първа копка.

Етап 2

06.04.2011-05.05.2011
Изкопни работи. Терасиране на терена. Работа по отливане на 'Кота 0' и първа плоча.

Етап 3

05.05.2011–18.05.2011
Изграждане на грубия строеж на етаж 1

Етап 4

18.05.2011–30.05.2011
Изграждане на грубия строеж на етаж 2

Етап 5

30.05.2011
Временно преустановяване на строително-монтажни работи през летния туристически сезон, съгласно кметска заповед на община Несебър.

Етап 6

30.09.2011 - 31.12.2011
Изграждане на грубия строеж на етажи етажи 3 - 6.Изграждане на всички преградни стени Подписване на акт за приемане на конструкцията на сградата до етап "груб строеж" (Акт Образец 14).

Етап 7

31.12.2011–31.03.2012
Изграждане на покривната конструкция, изграждане на всички инсталации, поставяне на дограма, полагане на изолации, външно измазване. Довършителни работи.

Етап 8

не по-късно от 15.05.2012
Приключване на всички довършителни работи. Окончателно завършване на сградата. Подписване на Акт Образец 15.

Етап 9

15.05.2012 – 30.05.2012
Окончателно завършване на вертикалната планировка на сградата.

Етап 10

30.05.2012
Предаване на готовите жилища на собствениците. Организационни мероприятия за подготовка на експлоатацията на обекта за летния туристически сезон.

Етап 11

30.06.2012
Издаване Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта (Акт Образец 16).